חוזר מנכ"ל משרד הפנים 5/2017


מצ"ב לעיונכם חוזר מנכ"ל של משרד הפנים העוסק בנושאים הבאים:

1. נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז - תיקון

2. אישור התקשרות לפי סעיף 9 לחוק הרשויות המקומיות (מכרזים משותפים), התשל"ב-1972

לעיון בחוזר לחצו כאן