החברה למשק וכלכלה מודיעה על הפחתת העמלות שהיא גובה מהרשויות המקומיות בסדר גודל של עד 30%


לנוכח שיעורי הצמיחה במחזורי הפעילות של החברה למשק וכלכלה בשנים האחרונות, החליט דירקטוריון החברה להפחית עמלות בשיעורים של עד כ - 30% אשר נגבות מהרשויות המקומיות בגין השירותים שהחברה מספקת להן.

צוין כי מטרתו העיקרית של המהלך היא להוזיל עלויות לרשויות המקומיות וכי הפחתת העמלות בפועל תיושם החל מה – 1.1.2017

להודעה המלאה של הנהלת החברה למשק וכלכלה לחצו כאן