תוכנית ביטוח הוצאות הגנה משפטית לעובדים בכירים ברשויות מקומיות המכסה גם תביעה שעניינה חיוב אישי


הסוכנות לביטוח בחברה למשק וכלכלה מפעילה תוכנית ביטוח המיועדת לתת כיסוי לחשיפה המיוחדת של עובדי השלטון המקומי בדרגה בכירה, להוצאות משפטיות במקרה של נקיטת הליכים נגדם - בהתאם לצרכים ולמעמדו המשפטי של המבוטח.

אחד ממקרי הביטוח שפוליסה זו מכסה הינו תביעה שעניינה חיוב אישי המוטלת באופן אישי נגד אחד או יותר מבעלי התפקידים המבוטחים ברשות. בנוסף פוליסה זו כוללת גם כיסוי לכל אותן תביעות המוגשות במקרי ביטוח בהם עילת התביעה הינה נזק גוף.

נציין כי הפוליסה מחייבת השתתפות עצמית שאינה מכסה אחריות מקצועית, אשר לגביה יש לרכוש ביטוח בנפרד. 

מצ"ב קישור לברושור שפרסמה החברה למשק וכלכלה בנושא. פרטים נוספים ניתן לקבל אצל דורונה לוין מסוכנות הביטוח של החברה למשק וכלכלה בטלפון: 03-6235244 נייד 052-3690499 מייל: doronal@mashcal.co.il

להורדת המסמך לחצו כאן