עבודת מטה להסדרת בטוחי רכוש וצד ג'


כידוע רשויות מקומיות רבות מתקשות להשיג כיסויים ביטוחיים עבור רכוש וצד ג'.תעריפי הפרמייה וההשתתפות העצמית הולכים וגדלים ומלאי החברות המבטחות בתחומים אלו הולך ופוחת.

לאחרונה עלה הנושא לסדר היום במרכז השלטון המקומי ובעקבות זאת הפיץ מש"מ מסמך למשרד היועץ המשפטי לממשלה.

להורדת המסמך לחץ כאן