מקומון -מיסוי מוניציפאלי - כיצד יש לסמן חנייה בתשלום ודינה של תביעה ייצוגית בעניין זה