מקומון - דיני מכרזים - ביטול מכרז לאחר פתיחתו בשל שינוי נסיבות קיצוני (מגפת הקורונה)