מקומון - מוניציפאלי - תביעה ייצוגית בגין גבייה שלא כדין של אגרת חנייה – שיקולים בקביעת גמול ושכ"ט