מקומון - דיני עבודה - האם העירייה נושאת באחריות לנעשה בכספי הועד?