מכסות השתתפות הרשויות המקומיות בתקציב רשות הכבאות לשנת 2017


בהתאם לחוק פרסם המשרד לביטחון פנים את מכסות הרשויות המקומיות בתקציב הרשות הארצית לכבאות והצלה לשנת 2017.

לנוחיותכם מצ"ב קישור למסמך הרשמי שפורסם בנושא הכולל טופס דיווח על הפקדת הרשות לחשבון בנק הדואר של הרשות הארצית לכבאות והצלה - להורדה לחצו כאן

וכן קישור לתחשיב המכסות הנדרשות מכל רשות מקומית לשנת 2017 - להורדה לחצו כאן