מקומון - מכרזים - האם השוואת בין ההצעות הינה לפי העלות למזמין או בניכוי רכיב המע"מ?