מקומון- מיסוי מוניציפאלי- האם שטחים ציבוריים בבית אבות פטורים מארנונה ?