מקומון - מכרזים - הנוסחה הראויה לחישוב רכיב התמורה