העסקת שומרים בבתי ספר לאורך כל השנה - הנחיות


לאחרונה נחתם הסכם בין משרד האוצר לבין ההסתדרות המחייב העסקת שומרים בבתי ספר במשך 12 חודשים בשנה. בהתאם, הקצה משרד האוצר תקציב ייעודי למשרד לביטחון פנים.

עפ"י דרישת המשרד הוכן ע"י החברה למשק וכלכלה נספח להסכמי העסקת קבלני השמירה לרשויות מקומיות אשר מתקשרות עם קבלנים באמצעותה - ראו קישור. יש להחתים את הקבלנים על נספח זה. עם חתימת הקבלן ניתן לחתום על המסמך שנשלח ע"י המשרד לביטחון פנים - ראו בקישור זה.

תשומת לבכם: ניתן להפעיל את השומרים הנ"ל בכל פעילות שמירה גם בחודשי הקיץ קרי - קייטנות, אירועים וכו' ובכך לצמצם עלויות של הרשות המקומית. 

הנכם מוזמנים לפנות בכל שאלה הקשורה בנושא זה אל גזבר עיריית נס ציונה ערן לבב שמרכז את הטיפול בו מטעם איגוד הגזברים. לפניה אל ערן באמצעות דואר אלקטרוני, לחצו כאן.