המקומון - מיסוי מוניציפאלי - האם יש לבחון בקשה לפטור למוסד מתנדב בהתאם לאופי הפעילות בנכס או בכלל הארגון?