מקומון - מיסוי מוניציפאלי - האם ארנונה המשולמת במסגרת הסדר תשלומים תופחת במקרה של מדד שלילי