מקומון - מיסוי מוניציפאלי - חיוב נכס בסיווג קרקע תפוסה בתקופה בה הנכס פטור מארנונה