האם מותר לציין את שמו של ראש הרשות בפרסום במימון עירוני ?