התחלת שיתוף פעולה בין איגוד הגזברים ברשויות המקומיות לבין "המקומון – העדכון היומי לרשויות המקומיות"


הודעה - שתפ עם איגוד הגזברים.pdf