כתבה - הממשלה הבטיחה הכסף לא מגיע


בתאריך 7/11 פורסם בחדשות כתבה בנושא "אי העברת כספים מהמדינה לרשויות המקומיות פוגעת בחוק מוסר תשלומים".

במסגרת הכתבה התראיין רו"ח תומר ביטון, יו"ר איגוד הגזברים, אשר הסביר את גודל הבעיה הטמונה בשיטת העבודה של חשבי המשרדים הממשלתיים.