חיובים יזומים בהיטלי פיתוח – דילמות ותובנות חלק ג'