חיובים יזומים בהיטלי פיתוח – דילמות ותובנות חלק ב'