הנחה בארנונה למשרתי מילואים


תקנות ההנחה לחיילי מילואים בשירות פעיל.pdf

מנהל כללי

לכבוד: ראשי רשויות מקומיות, מנכ"לים ברשויות המקומיות, יועמ"שים ברשויות המקומיות,גזברים ברשויות המקומיות

שלום רב,

הנדון: הנחה בארנונה למשרתי המילואים

  1. בימים האחרונים התפרסם, כי שר הפנים חתם על תקנות חדשות, המסמיכות רשויות מקומיות להחליט לתת הנחה מיוחדת בארנונה למשאתים במילואים.
  2. נא תשומת לבכם כי תקנות אלו ייכנסו לתוקף אך ורק לאחר פרסומן ברשומות (קובץ תקנות) וכי הנוסח שיפורסם ברשומות הוא הנוסח עליו יש להסתמך.
  3. עד לפרסום ברשומות ומאחר שלצורך קבלת החלטתן בסוגיה, נדרשות הרשויות המקומיות לחשב אומדן של תקציב ההנחה, מצאנו לנכון לעדכנכם, כי ניתן לקבל נתונים של מספר משרתי המילואים משלמי- הארנונה ברשות, מלשכת סגן שר הביטחון, וזאת על מנת לבצע אומדן תקציבי. לשם כך יש לפנות לגב' אידית דרויאן - יועצת בכירת לתקשורת, קשרי חוץ ומקשרת כנסת - ממשלה 
    דוא"ל- [email protected]
    טלפון- 03-6976600

בברכה,

שלמה דולברג

מנהל כללי