ישראל היום (11/12/2017) – "גל בקשות מצד רשויות מקומיות להעלות את הארנונה"