לקראת ביקורת רואי חשבון לשנת 2015 פרסם משרד הפנים הנחיות לגזברים


משרד הפנים, באמצעות האגף הבכיר לביקורת ברשויות המקומיות, פנה לגזברי הרשויות המקומיות באמצעות מכתב בו מפורטות ההנחיות המקצועיות ולוחות הזמנים להגשת הדוחות הכספיים לשנת 2015.

הובהר כי משרד הפנים ינקוט בצעדים כלפי רשויות מקומיות שלא יפעלו בהתאם להנחיות הנדרשות. כמו כן נאמר במכתב כי האגף מצפה לשיתוף פעולה מלא מצד הרשויות המקומיות.

להורדת המכתב המלא לחצו כאן