העדפה ותגבור של רשויות חלשות - לא כסיסמא אלא כתוספת תקציב אמיתית


ראש עיריית ת"א יפו, רון חולדאי פנה לראש עיריית ירושלים, ניר ברקת באמצעות מכתב בו הוא קורא לו לחזור בו ממאבקו בנושא התקצוב הדיפרנציאלי ולהצטרף אליו ואל ראשי ערים נוספים בשלטון המקומי למאבקם מול אוצר המדינה להגדלת התקציבים המוקצים לחינוך ולרווחה ע"י המדינה.

מצ"ב קישור למכתב המלא של ראש עיריית ת"א יפו