קול קורא לקידום המצוינות במתמטיקה ומדעים ברשות המקומית


קרן טראמפ מפרסמת קול קורא לרשויות מקומיות שמציבות בעדיפות גבוהה את קידום המצוינות החינוכית במתמטיקה ומדעים ברשות ומעוניינות להגיש מועמדות לקבלת מענק כולל של כ - 800,000 ש"ח להפעלת תכנית עירונית תלת־שנתית. כמו כן תעניק הקרן גם פיתוח משותף של תכנית עירונית מערכתית הנותנת מענה למורי המתמטיקה והמדעים בעיר, מימון מחצית משכרו של מנהל תכנית (אינטגרטור עירוני שיעבוד בכפיפות ישירה למנהל אגף החינוך) ועוד.

כחלק מתנאי הסף שהציבה הקרן, רשאיות להגיש מועמדות רשויות מקומיות בהן 40,000 תושבים ומעלה ורשויות מקומיות בהן פועלים לפחות שני בתי ספר על יסודיים ובכל שכבת גיל לומדים לפחות 300 תלמידים.

מצ"ב קישור למסמך הרשמי של הקרן בו מופיעים יתר תנאי הסף והמידע המלא אודות הגשת המועמדות.

להורדת המסמך לחץ כאן