קול קורא להקמת מבנה פסיבי משופר ראשון בישראל בתחומי הרשות המקומית


מרכז השלטון המקומי הפיץ בשם גוף הנקרא קבוצת קקטוס קול קורא לכל הרשויות המקומיות שעניינו הקמת "מבנה פסיבי" בצורה של וילה פרטית בקומת הקרקע ואזור עבודה משותף בקומה העליונה בגודל של 230 מ"ר. המבנה מיועד להציג את מיטב הטכנולוגיות והחדשנות הקיימות בישראל בתחום האנרגיה והקיימות, לרבות שיטת בניה בעלת פטנט עולמי לייצור גז מפסולת ביתית.

המבנה שיוקם הוא לטובת בחינת טכנולוגיות לצורך היערכות לקראת תחרות בינלאומית לבניה ירוקה בסין באוגוסט 2017, בה תשתתף קבוצת קקטוס. המבנה יהיה בשימוש הקבוצה במשך שלושה חודשים. לאחר מכן, תוכל הרשות המקומית להתאימו לצרכיה.

במסגרת הקול הקורא תיבחר רשות אחת להקים את המבנה בשטחה. בין דרישות הבסיס מרשויות המעוניינות להגיש הצעה רשום כי על הרשות המקומית לשלם עלויות שונות הכרוכות בבניה בסכום מצטבר של 400 אלף ₪.

לפרטים נוספים על הקול קורא ועל אופן הגשת ההצעה יש ללחוץ כאן או לפנות ישירות לקבוצת קקטוס כאן