תזכורת על פרוצדורת שיפוי הרשות המקומית בגין מעבר עובדים לפנסיה צוברת


מצ"ב קישור למכתבו של מוני מעתוק, מנהל האגף לניהול ההון האנושי ברשומ''ק במשרד הפנים המזכיר את הפרוצדורה הכרוכה בקבלת שיפוי לרשות המקומית בגין מעבר עובדים מפנסיה תקציבית לפנסיה צוברת.