שכרם של בעלי תפקידים ברשויות המקומיות המועסקים בחוזים אישיים


לחברינו הגזברים שלום,

הרינו לבשר לכם כי בשעה טובה ומוצלחת נוחלים מאמצנו בנושא קידום שכרם של העובדים הבכירים ברשויות המקומיות הושגה התקדמות נוספת.

רמות השכר של העובדים הבכירים ברשויות הקטנות יותאם לרשויות הגדולות מבחינת אחוז השכר המאושר משכר מנכ"ל הרשות. 

אנו ממשיכים במאמצנו לקידום הנושאים הנוספים כולל לעניין מענק היובל וההסכמה להקפאת הדרישה להחלתו על העובדים הבכירים למשך 5 שנים שאינה מקובלת עלינו.

מצ"ב קישור למסמך המעדכן על המתוה שסוכם לגבי שינוי אופן קביעת רמות שכר הבכירים, אותו הפיץ סגן הממונה על השכר באוצר.

בברכת חתימה טובה,

תומר ביטון, רו"ח
גזבר עיריית באר שבע ויו"ר האיגוד