פדיון ימי מחלה לעובדים הבכירים בשלטון המקומי


בימים הקרובים, בעקבות פעילות שבוצעה על ידי הנהלת איגוד הגזברים בשיתוף פעולה עם ראשי האיגודים המקצועיים האחרים ברשויות המקומיות ובליווי מרכז השלטון המקומי, צפוי משרד האוצר לפרסם הנחיות לעניין זכאותם של העובדים הבכירים בשלטון המקומי, לפדיון ימי מחלה וזאת כהשוואה לזכאות שניתנה לאחרונה לעובדים בכירים בשירות המדינה.

הנ"ל התוצאה של פעילות אינטנסיבית שניהל האיגוד בנושא עליה דיווחנו בעבר.

מצ"ב קישור למסמך עדכון בנושא שכתב יו"ר האיגוד רו"ח תומר ביטון - להורדה לחץ כאן

נעדכן כשיתקבלו הוראות ההפעלה מהאוצר.