הממונה על השכר באוצר אישר פדיון ימי מחלה לבכירים ברשויות המועסקים בחוזים אישיים


בהמשך לטיפול האיגוד בנושא ולעדכונים קודמים, אנו שמחים לעדכן שמשרד האוצר/הממונה על השכר אישר את השוואת תנאיהם של עובדי הרשויות המקומיות הבכירים המועסקים בחוזים אישיים, לעובדי המדינה בעניין הזכות לפדות ימי מחלה.

מצ"ב קישור למסמך הממונה על השכר באוצר בנושא - להורדה לחץ כאן

מנוסח המסמך (סעיף 1) עולה כי ההסדר לא יחול על מנכ"לים של רשויות מקומיות.