הגבלת משך כהונה של עובדים בכירים ברשויות


יו"ר מרכז השלטון המקומי פנה במכתב אל ח"כ דוד אמסלם - יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה בהקשר להצעת החוק, הגבלת כהונה של נושאי משרת בכירים, המבקשת להגביל את משך כהונתם של עובדים סטטוטוריים נושאי משרת בכירים.

עמדתו של חיים ביבס ר' מש"מ היא שבמקום לקצוב כהונה יש להקל על היכולת להפסיק כהונה במקרים שנדרש.

מצ"ב קישור למסמך - להורדה לחץ כאן