פורסם האומדן לקביעת מענק האיזון לשנת 2018


מנהל שלטון מקומי במשרד הפנים הפיץ מסמך בחתימת ששי דקל - מנהל אגף בכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ''ק (בפועל) ובו טבלה המפרטת את התחזית של מענק האיזון לשנת 2018 לכל רשות מקומית ובהשוואה ל- 2017.

לצורך הבנת הנתונים הסיכומיים (שחסרים במסמך משרד הפנים) תרגמנו את המסמך לאקסל. מסיכום הנתונים עולה שאומדן מענק האיזון לשנת 2018 יהיה נמוך בכ- 258 מ' ₪ (!) ממענק האיזון של שנת 2017 (ט.ל.ח).

מצ"ב קישור למסמך משרד הפנים המפרט את עקרונות החישוב לשנת 2018 ובו טבלת האומדן בחתך רשות מקומית. - להורדה לחץ כאן

בנוסף, מצ"ב לנוחיותכם, קישור לגיליון אקסל שתורגם ע"י מערכת אתר האיגוד מה- PDF שהפיץ משרד הפנים ובו תחשיב המענק - להורדה לחץ כאן