סיכום ישיבה בנושא שינויים בנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז


יו"ר איחוד היועמ"שים ברשומ"ק והיועמ"ש לעיריית תל אביב-יפו, עו"ד עוזי סלמן, ייצג את השלטון המקומי בישיבה בנושא שינויים בנוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, אצל המשנה ליועמ"ש לממשלה, עו"ד ארז קמיניץ, בהשתתפותו של יועמ"ש משרד הפנים, עו"ד יהודה זמרת.

בעקבות ישיבה זאת, נדחה מועד יישום הנוהל ליום 1.1.18 וגם הוסכם על שינויים שייקלו על הרשויות המקומיות ביישום הנוהל. בכוונת מרכז השלטון המקומי להוציא הודעת עדכון בנושא ככל הנראה בתחילת השבוע הבא.

לעיונכם מצ״ב קישור לסיכום הישיבה - להורדה לחץ כאן