חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/2017


מצ"ב לעיונכם חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים העוסק בנושאים הבאים:

1. תנאי שירות ושכר של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות

2. ביטוח פנסיוני ותנאי פרישה

לעיון בחוזר לחצו כאן