הנחיות משרד הפנים על אופן הגשת תקציב הרשויות המקומיות לשנת 2017


לאחרונה אושר תקציב המדינה לשנים 2017 -2018. בעקבות זאת מפרסם משרד הפנים, כמידי שנה, מסמך הנחיות על המתכונת הנדרשת להגשת התקציב השנתי. 

במסמך ההנחיות מוצגת המסגרת העדכנית של תקציב האיזון וכן ניתנות הנחיות על אופן הצגת התקציב הרגיל, התקציב הבלתי רגיל, ערבויות, ארנונה, מפעל הביוב, חוקי עזר, תאגידים עירוניים, נגישות ועוד.

לקריאת המסמך המלא – לחצו כאן