מענק של 200 מיליון ₪ יועבר לרשויות מקומיות מהמגזר הערבי


משרד הפנים באמצעות האגף הבכיר לבקרה תקצוב ופיתוח ברשומ"ק הודיע כי מענק בסך של 200 מיליון ש"ח יוקצה לתגבור התקציב השוטף של למעלה מ - 50 רשויות מקומיות מהמגזר הערבי. המענק אושר במסגרת החלטת הממשלה מס' 922 מיום 31.12.2015 העוסקת בפעילות הממשלה לפיתוח כלכלי באוכלוסיית המיעוטים בשנים 2016 - 2020. 

בהודעתו ציין משרד הפנים כי מדובר במענק חד פעמי עבור שנת 2016 ועל הרשויות המקומיות הערביות לייעד אותו לטובת פעולות חד פעמיות בשנה זו בלבד.

מצ"ב קישור למסמך ההודעה המלא של משרד הפנים - להודה לחץ כאן

וכן קישור להחלטת הממשלה בנושא לצפייה לחץ כאן

לעיונכם מצ"ב רשימת הרשויות המקומיות הנכללות בהחלטת הממשלה כזכאיות למענק