מכון טאוב: מידת השוויון בחינוך אינה מושפעת מאיתנותן הכלכלית של רשויות


הפערים בתקצוב בתי הספר היסודיים בישראל אינם מושפעים באופן משמעותי ממידת האיתנות הכלכלית של רשויות מקומיות, שכן מדובר בתוספת מזערית לסך שעות הלימוד שנלמדים בבתי הספר, ומראש בתי הספר היסודיים ברשויות המבוססות מקבלים ממשרד החינוך תקציבים נמוכים יותר למימון שעות הלימוד, כך עולה מהמחקר שבוצע ע"י כלכלן החינוך נחום בלס וע"י נעם זוסמן ושי צור מבנק ישראל.

המחקר בוחן את מידת מעורבותן של הרשויות המקומיות במימון שעות העבודה של כוחות ההוראה בחינוך היסודי הממלכתי-עברי הרשמי הרגיל, ואת מדיניות ההעדפה המתקנת שהן נוקטות בתחומיהן בשנים 2001 - 2009. 

לפי ממצאי המחקר, בשנים אלו הרשויות המקומיות מימנו פחות מ - 4% משעות הלימוד שנלמדו במערכת החינוך בבתי הספר היסודיים וחטיבות הביניים. כמו כן הרשויות המקומיות מממנות בממוצע רק כ–6% מההוצאה הלאומית השוטפת בחינוך היסודי בישראל (כ–1.2 מיליארד שקל ב–2008).

לעיונכם מצ"ב קישור למחקר המלא שפורסם באתר מכון טאוב -לצפייה לחץ כאן