ישראל היום (11/12/2017) – "גל בקשות מצד רשויות מקומיות להעלות את הארנונה"


העיתון ישראל היום מפרסם כי ממסמך שהגיע אליו עולה כי 51 רשויות מקומיות הגישו בקשה להעלאה חריגה של הארנונה ל־2018. העלאה שהיא מעבר  למנגנון "הטייס האוטומטי" של העלאת הארנונה, המורכב מסל שמחציתו שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן ומחציתו שיעור השינוי במדד השכר הציבורי.

עפ"י הכתבה בבקשות הבולטות: עיריית חיפה עם בקשת העלאה חריגה של ארנונה בשיעור של 12.5% למגזר העסקי, שתניב הכנסות של 10 מיליון שקלים לקופת העירייה; ראש העין עם בקשה להעלאה של 5% שתניב הכנסות של כ־4.8 מיליון שקלים, ונתניה עם 7.5% שיסתכמו בכ־2.5 מיליון שקלים. בד בבד, מבקשת נתניה להפחית את הארנונה למגורים בכ־4.4 מיליון שקלים.

לקריאת הכתבה במלואה נא ללחוץ כאן