מדד מחירים לצרכן שלילי גם בחודש נובמבר 2017


מדד המחירים לצרכן ירד בנובמבר ב-0.3% לעומת אוקטובר האחרון – כך פרסמה היום (15/12/2017) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. ירידות מחירים נרשמו בנובמבר במיוחד במחירי הירקות והפירות הטריים שירדו ב-7.3%, המחירים בסעיף המוגדר תחת תרבות, בידור ותחבורה ירדו ב-0.4%. עליות מחירים נרשמו תחת סעיף הלבשה והנעלה.

החל מתחילת השנה עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.3% בלבד , וכך גם ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2017 לעומת נובמבר 2016). לפי  המגמה לתקופה שבין אוגוסט 2017-נובמבר 2017, קצב העלייה השנתי של מדד המחירים לצרכן הגיע ל-1.2%