ימי אשראי בשלטון המקומי ובממשלה


מרכז השלטון המקומי פנה לחשבת הכללית במשרד האוצר וביקש להתניע עבודת מטה שתכליתה הסדרת נושא קיצור ימי אשראי ספקים בשלטון המקומי וזאת בעקבות העובדה שהצעת חוק שנדונה בכנסת, לפני מספר חודשים, לא עברה בקריאה ראשונה ולא זכתה לדין רציפות.

כפי שעולה ממסמך מש"מ (מצ"ב קישור), התוצאה המבוקשת היא הסדרת נושא ימי האשראי הן בהתנהלות הממשלה כלפי הרשויות המקומיות והן בהתנהלות הרשויות המקומיות כלפי ספקיהם.

איגוד הגזברים תומך, כמובן, בפעילות זו.

להורדת המסמך לחץ כאן