בקרוב חובה לשלם בתנאי שוטף +45 ברשויות המקומיות


לאחר עבודת מטה שארכה תקופה ארוכה, הגיעו משרד הכלכלה, משרד האוצר, משרד הפנים והשלטון המקומי להסכמה על נוסח הנוגע לחוק מוסר התשלומים שעניינו הסדרת מועדי התשלום של משרדי הממשלה ושל הרשויות המקומיות לספקיהם.

עפ"י נוסח החוק החדש, שהטיוטה שלו מצורפת, עם אישור החוק תהיה הממשלה חייבת לשלם לספקיה תוך 30 יום מתום החודש בו יוגש חשבון התשלום. הרשויות המקומיות לעומת זאת קיבלו הקלה בחוק ויידרשו לשלם לספקיהן עד לא יאוחר מ-45 יום מתום החודש בו הוגש החשבון. תשלומים שלא יבוצעו במועדם יהיו חייבים, עפ"י נוסח החוק, בתוספת הפרשי ריבית והצמדה למדד.

מצ"ב נוסח תזכיר החוק והניירת הנלווית לו. ראו פוסטים נוספים בנושא תחת התגית ימי אשראי

להורדה לחץ כאן