משרד הפנים קבע רשימה של רשויות מקומיות "יציבות"


משרד הפנים הגדיר רשימה של 65 רשויות מקומיות העונות להגדרה חדשה "רשויות יציבות". רשויות כאלו יזכו להקלות בהתנהלותן מול משרד הפנים (מתכונת דיווחים ואופן קבלת אישור מוקדם לפעילויות שונות).

ברשימה הוכללו רשויות נטולות מענק שעומדות בכל הקריטריונים הכספיים של ניהול תקין ושבדוח הביקורת האחרון (2013) לא קיבלו הערות שהוגדרו "מהותיות".

יש לציין כי מעבר לרשימת ה- 65 יש רשימה נוספת: "רשויות איתנות". רשות לא יכולה, לפי מה שהבנו מקריאת המסמך, להיות מוגדרת גם "איתנה" וגם "יציבה".

מצ"ב קישור לפרסום המלא של משרד הפנים בו ניתן למצוא את רשימת הרשויות "היציבות", את הקריטריונים להשתייכות אל הקבוצה, את רשימת ההקלות וכן את רשימת 24 הרשויות ה"איתנות".