פורסם נוסח המכרז להסעות תלמידים ומורים בשנה"ל תשע"ז


כמדי שנה פרסם גם השנה משרד החינוך את הנוסח המומלץ של המכרז להסעות תלמידים ומורים בשנת הלימודים תשע"ז. נוסח המכרז גובש בתיאום עם מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות וכולל היבטים שונים לטובת ביצוע ההסעות כנדרש לרבות הוראות לעניין בטיחות ובטחון התלמידים והמורים הנוסעים ברכב. 

בנוסף מצא משרד החינוך לנכון להפיץ מכתב בנושא בו הוא מרענן את הנהלים המחייבים לפרסום מכרזים ולחתימת הסכמים עם חברות ההסעה השונות.

לעיונכם מצ"ב נוסח המכרז וחוזה ההתקשרות וכן המכתב שהפיץ משרד החינוך בנושא.

להורדה נוסח המכרז וחוזה ההתקשרות לחץ כאן

להורדת מכתב משרד החינוך לחץ כאן