השתתפות משטרת ישראל במימון האבטחה במוסדות החינוך


בימים אלה מועברת למחלקות הגזברות ברשויות המקומיות מקדמה עבור השתתפות משטרת ישראל במימון האבטחה במוסדות החינוך, כך עדכן השבוע המטה הארצי במשטרת ישראל. 

המקדמה הינה על בסיס חישוב של 75% מעלות ממוצעת בתקופה המקבילה אשתקד.

למכתב המלא לחצו כאן