"רשת בטחון" לרשויות מקומיות שנפגעו במעבר לניהול עצמי של בתי ספר


ב- 3 השנים האחרונות פועל משרד החינוך באופן אינטנסיבי כדי להעביר בתי ספר יסודיים למודל של ניהול עצמי. הנושא כידוע "טעון", בין השאר בשל העובדה שקיימת מחלוקת על אופן ההפעלה בין משרד החינוך לבין השלטון המקומי. הנושא נדון בהרחבה במסגרת פאנל ייעודי שהתקיים בוועידה השנתית האחרונה של האיגוד.

בימים האחרונים פרסם משרד החינוך באמצעות המינהלת לניהול עצמי של בתי ספר, "קול קורא" המציע "רשת בטחון" תקציבית לרשויות מקומיות שעברו למודל ניהול עצמי של בתי ספר יסודיים ונפגעו תקציבית בעקבות כך בתקצוב שרתים ומזכירים. ממידע שהגיע ממשרד החינוך עולה כי "רשת הבטחון" תועמד אך ורק לרשויות מקומיות בשיוך סוציואקונומי 7 ומטה.

הפגיעה התקציבית מתרחשת ברשויות מקומיות שבהן מספר מצומצם יחסית של תלמידים והמעבר מתקצוב שרתים ומזכירים בחישוב לפי כיתה לשיטה של תקצוב לפי תלמיד מפחית את היקף התקציב המתקבל לנושא ממשרד החינוך.

מצ"ב קישור לפרסום - להורדה לחץ כאן