צו ארעי - לא יופסקו שירותי החניה של מילגם (פנגו)


שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו דר' קובי ורדי הוציא ביום ד' 22/4/2014 צו ארעי הקובע כי עד החלטה אחרת לא יופסקו השירותים הניתנים על ידי מילגם במסגרת חוזה ההתקשרות בינה לבין מלגם מכח מכרז 16/2007 ויימשך המצב כפי שהוא כיום.

מצ"ב קישור לנוסח המלא של הצו - להורדה לחץ כאן