נושאי השלטון המקומי בחוק ההסדרים 2017-2018


מצ"ב קישור למסמך שהפיץ מרכז השלטון המקומי ובו רשימת הנושאים הנוגעים לשלטון המקומי שנחקקו במסגרת חוק ההסדרים 2018-2019- להורדה לחץ כאן

נוסח תיקוני החקיקה בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 2017 ובחוק התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 - להורדה לחץ כאן