היערכות לביקורת רואי חשבון ברשויות המקומיות לשנת 2014


כמדיי תחילת שנה בינואר, גם השנה מתניע משרד הפנים את תהליך הביקורת השוטף על הרשויות המקומיות בהתאם להנחיות המקצועיות שקובע אגף הביקורת במשרד הפנים. 

מצ"ב המסמך שהופץ בנושא לכל ראשי הרשויות בישראל ע"י משרד הפנים ב - 18.1.15.

ביקורת רואי חשבון לרשויות המקומיות לשנת 2014 - להורדה לחצו כאן