אושרה בקריאה שניה ושלישית בכנסת: הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים


השבוע אושרה בכנסת הצעת חוק מוסר תשלומים לספקים, שמטרתו להסדיר ביצוע תשלומים לספקים בעד מכירת טובין, מתן שירות או ביצוע עבודה.

לנוסח הצעת החוק כפי שאושר לחץ כאן